مدیریت زمان چیست ؟

مدیریت زمان (به لاتین: Time management) عمل یا فرآیند به‌ کارگیری کنترل آگاهانه بر روی زمانی است که صرف فعالیتهای مشخص می‌ شود، به خصوص به منظور افزایش اثر بخشی، کارآیی یا بهره وری می‌ شود. در طول تاریخ، زمان و ابعاد مختلف آن، مورد توجه انواع تمدن‌ ها بوده و امروزه این توجه بیش [...]

کارگاه مدیریت زمان | بهمن ۹۷

⏰ انجام کارهای بیشتر با مدیریت زمان  داستان از اینجا شروع شد که من هم مثل خیلی‌ها، کارهای زیادی داشتم و واقعاً زمان کافی برای انجام کارهایم نداشتم و جالب اینکه همیشه کارهای مهمم را فراموش می‌کردم و در پایان روز از کارهایی که انجام داده بودم راضی نبودم، اگر شما هم که در حال مطالعه این [...]