وبلاگ

مدیریت زمان چیست ؟

مدیریت زمان (به لاتین: Time management) عمل یا فرآیند به‌ کارگیری کنترل آگاهانه بر روی زمانی است که صرف فعالیتهای مشخص می‌ شود، به خصوص به منظور افزایش اثر بخشی، کارآیی یا بهره وری می‌ شود. در طول تاریخ، زمان و ابعاد مختلف آن، مورد توجه انواع تمدن‌ ها بوده و امروزه این توجه بیش [...]